حضور سرمایەگذاران بومی تنها راە برون رفت از مشکلات اشتغال و تولیدایسنا/کردستان به گفته استاندار کردستان، برای برون رفت از حوزه مشکلات بیکاری و اشتغال در استان نیازمند حضور سرمایه‌گذاران بومی در عرصه تولید هستیم.

بهمن مرادنیا امروز (٤شهریور) در مراسم بهرەبرداری شهرک صنعتی ٤ سنندج اظهار کرد: با برنامەریزی‌های انجام گرفتە علاوە بر پروژەها معمول تا پایان سال  ٤۰ پروژە شاخص با اعتباری بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان بە بهرەبرداری خواهد رسید.   

وی عنوان کرد: از جملە این پروژەها، پروژە خط راە‌آهن کردستان و فرودگاە سقز و جادە مریوان است کە برای توسعە استان حائز اهمیت هستند و افتتاح این پروژەها سبب افزایش شاخص توسعە زیرساخت استان نسبت بە میانگین کشوری خواهد شد.

مرادنیا تصریح کرد: از آنجایی کە احداث شهرک صنعتی شمارە چهار ۱۹سال بە طول انجامید، زمانیکە درسال ۹٦ این پروژە مجددا استارت زده شد نگران این بودیم کە این وعدە نیز تحقق پیدا نکند اما خوشبختانە با همت مسئولان امروز شاهد تحقق این مهم هستیم.

استاندار کردستان تنها راە برون رفت از مشکلات بیکاری و اشتغال و تولید در استان را حضور سرمایەگذاران در عرصە دانست و افزود: برای ایجاد اشتغال و تولید نباید همیشە بە دیگران چشم داشت بلکە باید سرمایەگذاران بومی بە صحنە تولید قدم بگذارند.

مرادنیا ادامە داد: ایجاد ٤۰۰ مجموعە تولیدی و سە هزار شغل جدید در این شهرک صنعتی کمک شایانی بە رفع بیکاری و اشتغال جوانان در استان خواهد کرد.

وی در ادامە سخنان خود خاطرنشان کرد: از آنجایی کە منطقە ویژە بانە جزو پروژەهایی بودە کە سال‌های سال بلاتکلیف ماندە است اکنون آمادە واگذاری و بهرەبرداری است و بسیار بە پیشرفت اقتصادی بانە خوشبین هستیم.

مرادنیا در پایان یادآور شد: طی یک ماە آیندە پروژەهایی همچون پروژە بیمارستان سقز و سالن شش هزار نفری گولان توسط رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *