دستگاه های اجرایی یاری گر کارآفرینان باشندایسنا/کردستان مشاور مرکز کارآفرینی استان گفت: بهتر آن است کە دستگاە‌های اجرایی بە جای وضع قوانین سفت و سخت، کارآفرینان را در راستای تحقق اهدافشان یاری کنند.

رئوف رحیمی امروز ٥ ‌آذرماه در جلسە دیدار استاندار کردستان با کارآفرینان استان کە در استانداری کردستان برگزار شد، بە نمایندگی از مراکز مشاورە کارآفرینی استان، اظهار کرد: مرکز مشاورە در زمینە کارآفرینی برای پیشبرد اهداف مورد نظر و نشان دادن نقشە راە برای تحقق ایدە موردنظر امری ضروری است؛ زیرا مراکز مشاورە پل میان مردم و بخش‌های خصوصی محسوب می‌شود.

وی با توجە بە ضرورت نقشە راە در پیشبرد ایدەها، عنوان کرد: امروزە با وجود مشکلات موجود بر سر راە کار و کارآفرینان، بە جای طراحی نقشە راە، راە نجات را بە کارآفرینان پیشنهاد می‌کنیم و بدون شک نقشە راە نجات به شدت قانون گریز است.

رحیمی راە‌حل موجود را اینگونە برشمرد و ادامە داد: بهتر آن است کە دستگاە‌های اجرایی بە جای وضع قوانین سفت و سخت، کارآفرینان را در راستای تحقق اهدافشان یاری کند.

این کارآفرین نمونە دیگر مشکلات موجود بر سرراە بیزنس را اینگونە برشمرد و افزود: یکی از اهرم‌های موثر در اشتغال کشور که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته‌است، اشتغال در روستاها است بە همین منظور نیازمند آموزش لازم کارآفرینی بە روستاییان هستیم.

بە گفتە وی عدم اهمیت بە قدرت مشاورە در نزد مردم و مدیران از مهم‌ترین مشکلات موجود در بحث کار و کارآفرینی است.

رئوف رحیمی تصریح کرد: ما برای دستیابی بە توسعە و پرورش کودکانی با هوش مالی بالا نیازمند تاسیس مدارس کارآفرینی در استان هستیم.

بە عقیدە وی، ایجاد مجتمع و کلینیک‌ها و مراکز کارآفرینی بە منظور گردهمایی کارآفرینان برای تدوین و تنظیم و تبیین نقشه راە‌ها در پیشبرد اهداف و ایدەها بسیار موثر خواهد بود.

رحیمی در پایان خاطر نشان کرد: وجود نظام مهندسی کارآفرینی و ایجاد دیدبان کارآفرینی در تجارت استان بسیار موثر خواهد بود.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *