خسارت سیل به 9000 کیلومتر راه 6 استان- اخبار اقتصادی – اخبار تسنیم